Huvudbild för Tylösandsseminariet

Program (Gammalt används ej)


PROGRAM FÖR TYLÖSANDSSEMINARIET 2021

 

 Ett smakprov ur konferensens innehåll.

Här hittar du det detaljerade programmet 


NOLLVISIONEN INFÖR 2030

 • Stockholmsdeklarationen, det nya etappmålet och de nya aktörsgemensamma målen
 • Hur vi sätter ett pris på ett människoliv 
 • Uppdatering och återkoppling från Resultatkonferensen

 

ETT FÖRÄNDRAT FÄRDSÄTT MED TRAFIKSÄKERHET I FOKUS

 • Modal Shift ur ett trafiksäkerhetsperspektiv
 • Bestående trafiksäkerhetseffekter av pandemin? 
 • Bilarna väck från gatorna i Oslo 
 • Beteende och mobilitet

 

GENERALDIREKTÖRERNA FÖR TRAFIKVERKET, VTI OCH TRANSPORTSTYRELSEN 

 

SÅ HÅLLER VI HASTIGHETEN, ZERO SPEEDING 

 • Nya hastighetsmätningar personbil och tunga fordon
 • Zhero – tillsammans skapar vi trafiksäkerhet
 • Kommunalt perspektiv, effekter av hastighetsförändringar

 

SAFETY FOOTPRINT - MED BLICKEN MOT 2030 

 • Trafiksäkerhet som hållbarhetsfråga
 • Utveckla trafiksäkerhetsobligationer

 

INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

 

DESSUTOM 

 • Utmaningar för att nå en säker cykling
 • Fotgängarnas fallolyckor med koppling till kommunernas ansvar
 • Morgondagens mobilist – allt du vill veta, men inte vågat fråga om
 • Riskutbildning för lastbilsförare – attityder, upplevelser och effekter
 • Trafiknykterhet – En självklarhet?
 • Fair Transport - rätt i alla led
 • Kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader
 • Internationell utblick

 

Programmet detaljplaneras just nu, ändringar kan förekomma och fler programpunkter och detaljer tillkommer. 

Agendan uppdateras kontinuerligt här och på: tylosandsseminariet.se

Här hittar du det detaljerade programmet

Tylösandsseminariet presenteras i samarbete med: